Privacybeleid

Stichting Langedijkerenergie coöperatie (in oprichting)

Ons website-adres is: http://www.langedijkerenergie.nl.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Langedijkerenergie coöperatie (in oprichting)

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail

aan: info@langedijkerenergie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • Emailadres

De grondslag voor deze gegevens is uw bezoek aan de website van de stichting www.langedijkerenergie.nl waarbij deze gegevens ingevuld zijn op het daarvoor bestemde formulier.

De persoonsgegevens worden door Stichting Langedijkerenergie coöperatie (in oprichting)verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Burgers en ondernemers in Langedijk in de gelegenheid stellen gezamenlijk in coöperatieverband te voorzien in de eigen (elektrische) energiebehoefte,
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De persoonsgegevens worden door Stichting Langedijkerenergie coöperatie (in oprichting) opgeslagen ten behoeve van  bovengenoemde verwerkingen voor de periode van maximaal 25 jaar:

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Stichting Langedijkerenergie coöperatie (in oprichting) geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkers-overeenkomst is afgesloten.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Stichting Langedijkerenergie coöperatie (in oprichting) te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Stichting Langedijkerenergie cooperatie (in oprichting) deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens hebben ontvangen.

U kunt daartoe een verzoek indienen via het email adres: info@langedijkerenergie.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Langedijkerenergie coöperatie (in oprichting) treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo wordt er voor gezorgd, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Stichting Langedijkerenergie coöperatie (in oprichting); www.langedijkerenergie.nl

Wijziging van het privacy beleid

Stichting Langedijkerenergie coöperatie (in oprichting) past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van deze Privacyverklaring worden opgenomen.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.